Mateřská Exide Technologies U.S. podala podle Kapitoly 11 žádost o restrukturalizaci U.S. operací - Exide

Mateřská Exide Technologies U.S. podala podle Kapitoly 11 žádost o restrukturalizaci U.S. operací

Genevillier, Francie, 10. června 2013

Exide Technologies, dnes oznámila, že její americká mateřská společnost dobrovolně požádala, podle Kapitoly 11, amerického federálního zákona o restrukturalizaci s cílem ulehčit finanční a provozní restrukturalizaci. Mezinárodní operace Exide, včetně těch v Evropě, jsou z tohoto pohledu vyloučené.

 

Společnost bude v průběhu restrukturalizačního procesu i nadále spravovat a provozovat svoje globální podnikatelské aktivity bez přerušení, ale s výhodou nových finančních prostředků ve výšce 500 miliónů USD, které jsou nabízené skupinou finančních institucí a investorů. Toto financování zvýší globální likviditu společnosti o 300 mil. USD nového kapitálu, který umožní pokračování restrukturalizačních cílů.

 

“Operace Exide Technologies v Evropě, dosahující téměř 60% celkového prodeje, nejsou zahrnuté do procesu podle Kapitoly 11 a neočekáváme žádné přerušení provozu“, oznámil Michael Ostermann, prezident evropských operací Exide Technologies. „Služby zákazníkům a podpora pokračují a budou, tak jako vždy, naší nejvyšší prioritou.“

 

James R. Bolch, prezident a předseda představenstva Exide dodal: „Rok od roku jsme potěšeni evropským růstem a nepředpokládám, že akce v Americe přeruší tuto dynamiku. Budeme mít i nadále likviditu, která bude k dispozici na podporu našich evropských operací.“

 

O Exide Technologies

Exide Technologies, s působením ve více jak 80 zemích, je jedním z největších světových producentů a recyklovatelů olovo-kyselinových baterií. Globální obchodní skupiny společnosti poskytují komplexní škálu produktů na uchování elektrické energie a služby pro průmyslové a dopravní aplikace.

 

Dopravní trh obsahuje aplikace pro automobilovou prvovýrobu a náhradní spotřebu, těžká nákladní vozidla, zemědělství a lodní aplikace a nové technologie pro hybridní vozidla a automobilové využití. Průmyslový trh zahrnuje síťové staniční aplikace pro telekomunikační systémy, elektrické vybavení, železnice, fotovoltaické (se solární energií související) a nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) a trakční aplikace, obsahující vysokozdvižné vozíky, důlní a jiné komerční vozidla.

 

Předběžná prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje předběžná prohlášení ve vztahu k našemu podání podle Kapitoly 11 a souvisejících záležitostí. Tato předběžná prohlášení podléhají známým a neznámým rizikům, nejistotám a ostatním faktorům, které můžou způsobit, že skutečné výsledky, výkony anebo úspěchy se budou podstatně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v těchto předběžných prohlášeních. K důležitým faktorům, které můžou způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od těch, které se očekávají v těchto předběžných prohlášeních, patří kromě jiného: (i) schopnost Exide rozvíjet, pokračovat, potvrdit a dovršit plán reorganizace podle Kapitoly 11, (ii) potenciálně nepříznivý účinek podání podle Kapitoly 11 na likviditu Exide, činnosti a rizika spojené s operativním podnikáním pod ochranou podle Kapitoly 11, (iii) schopnost Exide vyhovět podmínkám DIP financování, (iv) schopnost Exide získat další finanční prostředky, (v) schopnost Exide udržet klíčové vedení a zaměstnance, (vi) reakce zákazníků na podání podle Kapitoly 11 a (vii) rizikové faktory nebo nejasnosti, které jsou čas od času uvedené v podáních Exide pro Komisi pro cenné papíry a burzu a pro americký konkurzní soud, v souvislosti s podáním společnosti podle Kapitoly 11. Jiné faktory a předpoklady, které nejsou uvedené výše, jsou pro předběžné prohlášení stejně důležité a pokud se prokážou jako nesprávné, můžou také způsobit, že skutečné výsledky se budou úplně lišit od těchto předběžných prohlášení.  

 

Předběžná prohlášení se vztahují jen k datu vydání této tiskové zprávy. Společnost nemá povinnost poskytovat všechny aktualizace anebo revidovat jakékoliv předběžné prohlášení, aby odrážela jakékoliv změny našich očekávání anebo změnu událostí, podmínek nebo okolností, na kterých je založené předběžné prohlášení.

 Více informací o procesu restrukturalizace Exide Technologies U.S. získate zde.

tel./fax: +420 226 002 378
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, exide@exide-cz.cz