Program E+ / Aktuality - Exide

Program E+ / Aktuality

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA PRAVIDEL PROGRAMU EXIDE PLUS k 01.01.2017

 

Košice, 14.09.2016 - Za účelem zvýšení efektivnosti, přehlendnosti, srozumitelnosi a zabezpečení zvýšené atraktivity Programu Exide plus pro jeho účastníky se od 01.01.2017 doplňují pravidla Programu Exide plus následově:

 

         bod 3.6 Podmínky uplatnění nároku na mimořádné slevy

 

doplňuje se: d) Platnost bodů je omezena. Body vydané kdykoliv průběhu kalendářního roku platí po dobu dvou následujících let. Jejich platnost končí uplynutím období dvou let, následujících po datu jejich vydáni. Po překročení této doby platnosti bodů ztráci účastník programu nárok na jejich čerpání.