Exide

Program E+ / Zátěžový tester B200

Profesionální, mikroprocesorem řízený zátěžový tester, pro 6/12V kyselinové, AGM a GEL baterie, od 30 do víc než 200Ah. Alfanumerický LED displej, možnost přepojit s tiskárnou pro tlač protokolu. Měření klidového napětí, testování schopnosti se nabíjet, krátkodobý (1s) a dlouhodobý (30s) zátěžový test. Měří a stanovuje proudově-napěťovou charakteristiku, určuje napětí odpovídající zatížení startovacím proudem dle EN. Napájení na 230V.
tel./fax: +420 226 002 378
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, exide@exide-cz.cz