NABÍJEČKA - DESULFÁTOR RU 12V5A - BATERY RECONDITIONER 12V 5A - Exide

NABÍJEČKA - DESULFÁTOR RU 12V5A - BATERY RECONDITIONER 12V 5A

t10.jpgToto zařízení dokáže regenerovat ztrátu kapacity u 12V olově-kyselinových akumulátorů, sulfatovaných z důvodů stálého, nedostatečného dobíjení, resp. samovybíjení v průběhu dlouhé doby skladování. 


Nastavění - Desulfatace:

  • Odměřte kapacitu sulfatované baterie.
  • Připojte zařízení k baterii se správnou polaritou (rudá +, černá – pól).
  • Nastavte ovladač napětí na hodnotu 15V (gelové anebo baterie s tekutým elektrolytem), nebo 16V (baterie s absorbovaným elektrolytem).
  • Nastavte ovládač proudu na 1/20 aktuelní kapacity baterie.
  • Zapněte hlavní vypínač.
  • Zkontrolujte indikaci led diod, zda regenerační jednotka nabíjí baterii zvoleným proudem.

 

Jestli led diody signalizují jiný nabíjecí proud, než byl zvolen (anebo vůbec žádné nabíjení), stisknete tlačítko START. V tomto případě je volba napětí ignorována po dobu dvou hodin. To je indikováno blikající rudou led diodou. Nabíjejte baterii proudem o 1/20 aktuelní kapacity baterie po dobu 25-30 hodin. V případě, že napětí dosáhne přednastavenou hladinu (15V nebo 16V), jednotka ukončí proces nabíjení. 
Po 25-30 hodinách nabíjení odměřte opětovně kapacitu baterie. Jestli jste dosáhli 20-30% zlepšení oproti původnímu stavu, opakujte celý proces. 

t10_g.jpg

 

Pro měření kapacity doporučujeme zařízení stejného výrobce. Můžete tak propojit regenerační jednotku s testerem, co vám umožní udělat 1-8 automatických regeneračních a nabíjecích cyklů. V tomto případě s růstem kapacity byste na jednotce měli upravit nastavení nabíjecího proudu. 

Vhodné pro:

  • startovací a hluboce-cyklové baterie s tekutým elektrolytem
  • AGM baterie
  • gelové baterie

 

Bezpečnostní informace: 
V případě, že teplota zařízení příliš stoupne, proud bude automatický snížený, aby se zabránilo jeho přehřátí. Nezakrývejte ani nic neklaďte na přístroj v průběhu nabíjení. Baterie vždy nabíjejte jen v dobře větrané místnosti. Dodržujte všechny příslušné bezpečnostní opatření.


Výrobce: 
Dlouholeté zkušenosti v oblasti prodeje autobaterií a množství vlastních poznatků, vyústilo do vývoje a úspěšné výroby osvědčených testerů a nabíjecích systémů, optimalizovaných pro dennodenní použití.

tel./fax: +420 226 002 378
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, exide@exide-cz.cz