Nedostatečné dobíjení - Exide

Nedostatečné dobíjení

Nedostatečné dobíjení baterie může být způsobené:
  1. Dodatečnou montáži přídavných spotřebičů (výkonné hifi audio/video, vyhřívaní sedaček apod.), na které nestačí výkon stávajícího alternátoru.

  2. Nesprávnou činností, nebo poruchou alternátoru.

  3. Nesprávnou funkcí regulátora napětí.

  4. Slabě napnutým klínovým řemenem.

  5. Ztrátou proudu v elektrickém obvodu (zkratem apod.)

  6. Četnými starty motoru a jízdami na krátkou vzdálenost za plného využití spotřebičů na palubě vozu.

  7. Slabým upevněním svorek vodičů na pólových koncovkách baterie.

  8. Chybnými, znečištěnými, nebo opotřebenými svíčkami.

  9. Nízkou hladinou elektrolytu.

  10. Sulfatací desek baterie v důsledku jejího dlouhodobého, nedostatečného dobíjení.

Kontrolu a nastavění dobíjecí a elektro-soustavy vozu je nejlépe svěřit odbornému servisu, některé preventivní opatření však zvládnete i vlastními silami.
tel./fax: +420 226 002 378
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, exide@exide-cz.cz