Recyklácia - Exide

Recyklácia

Náš závazek životnímu prostředí

Recyklace baterií a životní prostředí

obr2.jpg
Recyklace je velkou součástí užitečného využití a odpovědného nakládání s olovem a výrobkama z něho. Exide Technologies investuje do recyklace baterií, protože to je dobrý pro podnikání a vynikající pro životní prostředí 
Exide Technologies dnes recykluje přibližně 50 miliónů baterií ročně, co znej dělá jednoho z největších světových hutních zpracovatelů olova. Exide je také významní recyklátor plastů, získané plasty z použitých baterií využívá ve výrobě plastových schránek a vík nových baterií. Recyklace nechrání jenom životní prostředí, ale rovněž šetří energii a náklady za suroviny.

obr1.jpg
V procesu recyklace jsou opotřebované, resp. zničené baterie, rozbité na části a olovo, plast a kyselina jsou separována. Olovo je taveno, odlito do ingotů a dodáno výrobci baterií, aby bylo využito pro nové akumulátory. Plast je drcen, čištěn a dodán zpracovateli plastů, kde je tavený a vyrábějí se znej nové schránky akumulátorů a jejich ostatní plastové části.

Kyselina sírová může být v omezeném množství opětovně využitá, anebo alternativně neutralizována a zneškodněna.

Exide Technologies má celkově 11 recyklačních provozů; šest v U.S.A., čtyři v Evropě a jednu na Novém Zélandu. Všechny dělají z Exidu jednu z mála společností v tomhle průmyslu, se schopností poskytovat tzv. Total Battery Management [TBM] v jejích vlastních provozovnách.

S využitím principu TBM to není pro olovo-kyselinové baterie „cesta do hrobu“, jako tomu je u jiných spotřebitelských produktech, např.: počítačích anebo jiných, které nejsou recyklována. Namísto toho, Exide kontinuálně cyklicky využívá olova a plastů v průběhu doby i po době životnosti baterie. Infrastruktura TBM sestává ze závodů na výrobu baterií a recyklačních závodů, kombinovaných sofistikovanou distribuční sítí pro nové a opotřebované baterie, co umožňuje Exidu řídit životní cyklus jeho produktů před i po době jejich životnosti. Žádné další odvětví průmyslu není tak zdatné. 

TBM produkuje výhody pro zákazníky, pro Exide a pro životní prostředí. Osvobozuje tak zákazníka od pravidelné zátěže s nakládáním s olovem a ujišťuje ho o stálé dodávce baterií vyráběných z materiálů vynikající jakosti. Umožňuje to Exide Technologies lépe řídit jejich základní prostředky pro rostoucí produktivitu a oblast výroby. Konečně, udržuje recyklované materiály ve výrobním toku, mimo hromadění na skládkách. Tyto všechny výhody pomáhají Exidu přímo ho propojit na jeho misi být respektovaným světovým lídrem v řešeních uchovávaní elektrické energie a inovačních technologiích.

Chcete vědět kde můžete bezpečně odevzdat opotřebovaný olovo-kyselinový akumulátor a být si jistý, že bude recyklován? 
tel./fax: +420 226 002 378
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, exide@exide-cz.cz