Jak důležité je datum výroby baterie?

Při dnešní úrovni technologií a materiálů použitých při výrobě baterií a jejich masivní distribuci, není datum produkce rozhodující údaj pro jejich budoucí funkčnost. Tím rozhodujícím je stav klidového napětí baterie. Použité technologie a materiály umožňují dlouhodobé skladování nových, nabitých baterií bez rizika poškození. S garancí systému FIFO a kontinuální kontrolou stavu klidového napětí baterií a jejich případným servisním dobitím před termínem distribuce, Exide garantuje zákazníkům plnou funkčnost a provozu schopnost produkovaných výrobků.

Exide doporučuje distributorům udržovat stejný standard systému FIFO pro skladování a průběžnou kontrolu stavu nabití baterií tak, aby spotřebitel dostal 100% zboží s plnou garancí dle platných legislativních pravidel.

Pro r. 2020 začal Exide používat u většiny svých automotive výrobků údaj o měsíci výroby jako posledné tři znaky výrobního kódu. Neplatí pro všechny typy, u některých a OE typů může být použitá i jiná struktura výrobního kódu.