Je rozdíl mezi bateriemi pro vozy s benzínovým a dieselovým motorem?

Pro vozy s dieselovými motory se využívají baterie s vyšším startovacím výkonem z důvodu vyšších nároků na vznícení nafty, zejména za nízkých teplot.

Pro vozy s naftovým motorem se používají baterie s vyšším startovacím výkonem.

Dbejte doporučení výrobce daného automobilu, který sám určí vhodný typ baterie pro vaše vozidlo.