Užitečné rady

Pokud chcete, aby vám váš akumulátor sloužil co nejdéle a hlavně co nejspolehlivější, připravili jsme pro vás 9 základních tipů jak na to. Není to nic komplikované a zvládne to i úplný laik.

  1. Akumulátor by měl být vždy skladován plně nabitý, na suchém, čistém a chladném místě.
  2. Během provozu zajistěte vaší baterii vždy když to je možné, plné nabití ať provozem dobíjecího systému vozidla během jízdy, nebo servisním dobitím vhodnou nabíječkou.
  3. Spoje mezi pólovými vývody a konektory vodičů musí být před spojením čisté a suché.
  4. Všechny kovové čast / spojení by měly být následně zakonzervované vazelínou.
  5. Při každé servisní prohlídce je třeba zkontrolovat hodnotu klidového napětí akumulátoru, hustotu a hladinu elektrolytu (pokud je baterie s víkem, které lze otevřít). Pokud je to nutné, baterii dobijte a případně doplňte hladinu elektrolytu dolitím destilované vody do jednotlivých článků baterie.
  6. Akumulátor by měl být v automobilu bezpečně upevněn a instalován dle doporučení výrobce vozidla.
  7. Svorky musí být dobře utažené a zakonzervované vazelínou bez obsahu kyseliny.Vyvarujte se úplnému vybití akumulátoru (pokud je to možné, nenechávejte elektrická zařízení zapnuté po tom, jak jste vypnuli motor).
  8. V případě hlubokého vybití baterii okamžitě plně nabijte vhodnou nabíječkou. Postupujte podle pokynů výrobce nabíječky. Neskladujte baterii ve vybitém stavu!
  9. Pokud vozidlo / akumulátor déle nepoužíváte, nabijte ho na maximum, mechanicky odpojte alespoň (-) vodič od pólu baterie a zajistěte vůči zkratu. Baterii pravidelně kontrolujte (1x měsíc) a v případě potřeby dobijte.