Carbon Boost 2.0

Carbon Boost® je jedinečný recept společnosti Exide pro přísady uhlíku na záporných deskách baterie pro zrychlení a zlepšení akceptace dobíjení baterie, omezení sulfatace desek a omezení stratifikace elektrolytu.

Carbon Boost® je jedinečný recept společnosti Exide pro přísady uhlíku na záporných deskách, které byly poprvé vyvinuty pro originální baterie (OEM) Exide Start-Stop. Nepřetržité investice do výzkumu a vývoje, přísnější emisní předpisy EU a zvyšující se požadavky ze strany prvovýrobců, pokud jde o akceptaci nabíjení a dostupnost energie, vedly k vývoji nového Carbon Boost 2.0.

Efekt Carbon Boost 2.0 technologie

Carbon Boost 2.0 využívá vylepšená uhlíková aditiva, kombinující optimalizovanou povrchovou strukturu s výrazně lepší vodivostí. To usnadňuje lepší tok proudu v baterii a vede k bezkonkurenční schopnosti akceptovat nabíjení. Také pomáhá rozpustit usazeniny síranu olovnatého, které se u vybité baterie obvykle tvoří na záporné desce, což snižuje schopnost se opětovně efektivně nabíjet.

Bez Carbon boost
BEZ CARBON BOOST
Desky pokryté síranem
S Carbon boost
S CARBON BOOST
Síran je zredukovaný díky technologii Carbon Boost