Pro různé polohy

Vhodná pro růyné polohy

Technologie vhodná k motáži a umístění baterie v různých polohách.