Tipy na údržbu batérie - ako prežiť zimu

Zlyhaniu batérie sa dá predísť správnym prístupom k jej údržbe.
Neočakávané zlyhanie batérie je najčastejšie počas zimných mesiacov.
Covid-19 zmenil spôsob ako jazdíme a zvyšuje pravdepodobnosť poruchy batérie.

Batérie pri štartovaní v chladnom počasí strácajú veľkú časť svojej kapacity, preto v zime zlyhávajú najčastejšie. Oslabené batérie často fungujú mesiace, stále sú schopné naštartovať motor a zlyhajú, keď sú prvýkrát vystavené chladnej noci. Neočakávané poruchy batérie sú drahé a nepohodlné, ale dá sa im vyhnúť správnym prístupom k jej údržbe. V tomto návode spoločnosť Exide Technologies (www.exidegroup.com), popredný výrobca originálnych batérií a batérií pre trh náhradnej spotreby, poskytuje tipy ako počas zimných mesiacov udržať batérie v čo najlepšom stave. 

Covid-19 zmenil spôsob využívania vozidiel. Viac ľudí pracuje z domu, mnohí absolvujú menej ciest a kratšie vzdialenosti za prácou a zábavou. Je to skvelé pre životné prostredie a úsporu paliva, ale môže to byť drahé kvôli zvýšenej pravdepodobnosti porúch.

Najmä batérie staršie ako 4 roky môžu mať problémy – v dôsledku starnutia už budú mať zníženú kapacitu a je pravdepodobné, že budú mať problémy so štartovaním motora pri nižších zimných teplotách ak sú len čiastočne nabité. Autobatérie najlepšie fungujú pri teplote 27°C. Keď teplota klesne na 0°C aj plne nabitá batéria stratí približne tretinu štartovacieho výkonu. Chladné počasie tiež znamená, že na naštartovanie motora je potrebné viac energie, čo vytvára dvojitý efekt nižšieho dostupného výkonu a zvýšenej spotreby energie.

Elektrické zariadenia, ako sú alarmy a systémy bezkľúčového prístupu, spotrebúvajú energiu aj keď sa vozidlo nepoužíva a vybíjajú batériu, aj keď sa vozidlom nejazdí.

 

Kľúčové sú dlhšie cesty

Krátke cesty nemusia stačiť na udržanie batérie v dobrom stave nabitia. Na úplné dobitie batérie potrebuje alternátor v ideálnom prípade aspoň 15–20 km jazdy po diaľnici, takže krátke cesty na nákup nemusia stačiť. V skutočnosti sú kratšie jazdy pre batériu horšie, pretože nemusia kompenzovať spotrebovanú energiu na štartovanie motora a napájanie palubného elektrického zariadenia počas cesty. Ak chcete, aby bola batéria v dobrom stave nabitia, pravidelne jazdite dlhšie trasy alebo batérie dobite.

Keď sa batérie dostanú do stavu nízkeho nabitia, ich výkon môže byť natrvalo ovplyvnený, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ich zlyhania počas zimy.

 

Udržujte batériu nabitú

Ak nemáte dôvod ísť na dlhšie cesty, skvelou alternatívou môže byť použitie nabíjačky ako je Exide 12/7 alebo 12/15. Sú navrhnuté tak, aby po nabití batérie fungovali ako udržiavacia nabíjačka, čo predlžuje životnosť batérie a súčasne ju udržiava v správnom stave nabitia. Ak vozidlom často nejazdíte odporúča Exide dobiť batériu každých 4–6 týždňov. Ak nemáte prístup k nabíjačke, autodielne vám vždy pomôžu. Zvyčajne vám batériu otestujú pomocou profesionálneho testera, akým je napríklad Exide EBT965P, a v prípade potreby batériu aj nabijú. Ak je napätie na svorkách batérie nižšie ako 12,5V, merané pri vypnutom zapaľovaní, je potrebné batériu ihneď dobiť.

 

Tipy pre zdravú batériu počas tejto zimy:

• Pravidelne absolvujte dlhšie cesty v dĺžke aspoň 15–20 km, aby ste udržali batériu v dobrom stave nabitia.

• Batériu dobíjajte každých 4–6 týždňov, aby ste ju udržali v optimálnom stave, ak vozidlom často nejazdíte.

• Nedovoľte, aby napätie batérie kleslo pod 12,5V.

• Vysokovýkonné batérie znížujú riziko porúch.

 

Správna technológia pre spoľahlivú funkčnosť

Exide Premium Carbon Boost ľahko zvládne extrémne počasie. Dobíja sa až 2-krát rýchlejšie ako bežná batéria a ponúka o 30% vyšší štartovací výkon. Rýchle nabíjanie znamená, že rýchlejšie dosiahne vhodný stav nabitia, čím sa zníži riziko zlyhania batérie a poruchy vozidla. Táto batéria sa ale nehodí pre vozidlá so sytémom štart-stop.

Batérie Exide AGM a EFB ponúkajú vynikajúci výkon aj v chladnom počasí. Boli navrhnuté v rámci divízie originálneho vybavenia spoločnosti Exide pre popredných európskych výrobcov automobilov, poskytujú výnimočný elektrický výkon a boli špeciálne navrhnuté na podporu hnacieho ústrojenstva so systémom štart-stop. Batérie EFB možno použiť aj v bežných automobiloch bez funkcie štart-stop, pre dodatočný elektrický výkon. Samozrejme, bez ohľadu na to, akú technológiu batérie používate, správny prístup k údržbe predĺži jej životnosť.

 

Oznámenie o ochrannej známke

Exide, Exide Technologies a Carbon Boost sú registrované ochranné známky spoločnosti Exide Technologies.