Carbon Boost 2.0

Carbon Boost® je jedinečný recept spoločnosti Exide pre prísady uhlíka na záporných doskách batérie pre zrýchlenie a zlepšenie akceptácie dobíjania batérie, obmedzenie sulfatácie dosiek a obmedzenia stratifikácie elektrolytu.

Carbon Boost® je jedinečný recept spoločnosti Exide pre prísady uhlíka na záporných doskách, ktoré boli prvýkrát vyvinuté pre originálne batérie (OEM) Exide Štart-Stop. Nepretržité investície do výskumu a vývoja, prísnejšie emisné predpisy EÚ a zvyšujúce sa požiadavky zo strany prvovýrobcov, pokiaľ ide o akceptáciu nabíjania a dostupnosť energie, viedli k vývoju nového Carbon Boost 2.0.

Efekt Carbon Boost 2.0 technológie

Vylepšené uhlíkové aditíva kombinujú optimalizovanú povrchovú štruktúru s výrazne lepšou vodivosťou. To umožňuje lepší tok prúdu v batérii a vedie k bezkonkurenčnej schopnosti akceptovať nabíjanie. Pomáha tiež rozpustiť usadeniny síranu olovnatého, ktoré sa zvyčajne vytvárajú pri vybití batérie na zápornej doske, čo znižuje jej schopnosť sa opäť efektívne nabíjať.

Bez Carbon boost
BEZ TECHNOLÓGIE CARBON BOOST
Dosky pokryté síranom
S Carbon boost
S TECHNOLÓGIOU CARBON BOOST
Síran je zredukovaný vďaka technológii Carbon Boost