VÍC NEŽ JEN VÝROBCE. EXIDE RECYKLUJE!

Recyklace EXIDE

Recyklace je velkou součástí užitečného využití a odpovědného nakládání s olovem a výrobky z něho. Exide Technologies investuje do recyklace baterií, protože to je dobré pro podnikání a vynikající pro životní prostředí.

Exide Technologies dnes recykluje přibližně 50 miliónů baterií ročně, což z něj dělá jednoho z největších světových hutních zpracovatelů olova. Exide je také významný recyklátor plastů, získané plasty z použitých baterií využívá ve výrobě plastových schránek a vík nových baterií. Recyklace nechrání jen životní prostředí, ale rovněž šetří energii a náklady za suroviny.

V procesu recyklace jsou opotřebované, resp. zničené baterie rozbité na části a olovo, plast a kyselina jsou separovány. Olovo je taveno, odlito do ingotů a dodáno výrobci baterií, aby bylo využito pro nové akumulátory. Plast je drcen, čistěn a dodán zpracovatelům plastů, kde je tavený a vyrábějí se z něj nové schránky akumulátorů a jejich ostatní plastové části.

Kyselina sírová může být v omezeném množství opětovně využita, nebo alternativně neutralizována a zneškodněna.

Exide Technologies má celkově 11 recyklačních provozů; šest v U.S.A., čtyři v Evropě a jednu na Novém Zélandu. Všechny dělají z Exidu jednu z mála společností v tomto průmyslu se schopností poskytovat tzv. Total Battery Management [TBM] v jejích vlastních provozovnách.

S využitím principu TBM to není pro olovo-kyselinové baterie „cesta do hrobu“, jako tomu je u jiných spotřebitelských produktů, např.: počítačích anebo jiných, které nejsou recyklována. Namísto toho Exide kontinuálně cyklicky využívá olova a plastů v průběhu doby i po době životnosti baterie. Infrastruktura TBM se skládá ze závodů na výrobu baterií a recyklačních závodů, kombinovaných sofistikovanou distribuční sítí pro nové a opotřebované baterie, což umožňuje Exidu řídit životní cyklus jeho produktů před i po době jejich životnosti. Žádné další odvětví průmyslu není tak zdatné.

TBM produkuje výhody pro zákazníky, pro Exide a pro životní prostředí. Osvobozuje tak zákazníka od pravidelné zátěže s nakládáním s olovem a ujišťuje ho o stálé dodávce baterií vyráběných z materiálů vynikající jakosti. Umožňuje to Exide Technologies lépe řídit jejich základní prostředky pro rostoucí produktivitu a oblast výroby. Konečně udržuje recyklované materiály ve výrobním toku, mimo hromadění na skládkách. Tyto všechny výhody pomáhají Exidu přímo ho propojit na jeho misi být respektovaným světovým lídrem v řešení uchovávaní elektrické energie a inovačních technologiích.

Chcete vědět kde můžete bezpečně odevzdat opotřebovaný olovo-kyselinový akumulátor a být si jistý, že bude recyklován?

Kontaktujte nás na našich telefonních číslech.
Informace o recyklaci baterií a životním prostředí v Evropě jsou dostupná přes EUROBAT, asociaci reprezentující evropské producenty baterií.